xī shōu néng lì

Translation

  • absorbing ability
Chinese Tones