xī rè qián lì

Translation

  • heat-trapping
Chinese Tones