Dà shù xiāng

Translation

  • Tashu township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
Chinese Tones