shí wù jiào xué

Translation

  • object lesson
Chinese Tones