Yù shù xiàn

Translation

  • Yushu county (Tibetan: yus hru'u rdzong) in Yushu Tibetan autonomous prefecture 玉樹藏族自治州|玉树藏族自治州[Yu4 shu4 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Qinghai
Chinese Tones