Bà zhōu shì

Translation

  • Bazhou county level city in Langfang 廊坊[Lang2 fang2], Hebei
Chinese Tones