zuò fàn yòng rán qì

Translation

  • cooking gas
Chinese Tones