qù pí zhòng

Translation

  • to tare
Chinese Tones