Chūn qiū Wǔ bà

Translation

  • the Five Hegemons of the Spring and Autumn period (770-476 BC), namely: Duke Huan of Qi 齊桓公|齐桓公[Qi2 Huan2 gong1], Duke Wen of Jin 晉文公|晋文公[Jin4 Wen2 gong1], King Zhuang of Chu 楚莊王|楚庄王[Chu3 Zhuang1 wang2], and alternatively Duke Xiang of Song 宋襄公[Song4 Xiang1 gong1] and Duke Mu of Qin 秦穆公[Qin2 Mu4 gong1] or King Helu of Wu 吳王闔閭|吴王阖闾[Wu2 wang2 He2 Lu:2] and King Gou Jian of Yue 越王勾踐|越王勾践[Yue4 wang2 Gou1 Jian4]
Chinese Tones