diàn rè liáo jī

Translation

  • diathermy machine
Chinese Tones