lí qù jī tuán

Translation

  • leaving group
Chinese Tones