chá yú fàn bǎo

Translation

  • see 茶餘飯後|茶余饭后[cha2 yu2 fan4 hou4]
Chinese Tones